EKOWAP PILICA - Wapno do renowacji zabytków, wapno malarskie, wapno w bryach i w sadownictwie

EKOWAP PILICA

PRODUCENT WAPNA MALARSKIEGO I BUDOWLANEGO DO RENOWACJI ZABYTKÓW FARB FASADOWYCH GRUNTÓW AKRYLOWYCHATESTY

WAPNO DO RENOWACJI ZABYTKÓW oraz WAPNO MALARSKIE
posiada
ATEST LABOLATORIUM BADAŃ JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
oraz
KARTĘ CHARAKTERYSTYKI
Nasze wapno odpowiada wymogom norm
PN-63/B-01306, PN-B-30022 : 1996


Każdy klient może otrzymać na życzenie ważny i zabezpieczony atest oraz kartę charakterystyki.
Na atescie, będzie informacja na temat ilości zakupiopnego wapna, zgodna z fakturą zakupu.
Atest i karta charakterystyki bez odpowiednich zabezpieczeń są nieważne.

W razie chęci otrzymania atestu prosimy o kontakt ekowap@ekowap.comPrzykładowy atest

Responsive image

Przykładowa karta

Responsive image

PRODUCENT WAPNA BUDOWLANEGO i MALARSKIEGO ( ciasto wapienne ) WYPALANEGO DREWNEM O ZAWARTOŚCI 96% CaO , FARBY WINYLOWEJ , AKRYLOWEJ EMULSJI GRUNTUJĄCEJ .
Made by tit0 for ekowap.com @ 2018 - 2023