EKOWAP PILICA - Wapno do renowacji zabytków, wapno malarskie, wapno w bryach i w sadownictwie

EKOWAP PILICA

PRODUCENT WAPNA MALARSKIEGO I BUDOWLANEGO DO RENOWACJI ZABYTKÓW FARB FASADOWYCH GRUNTÓW AKRYLOWYCHWAPNO MALARSKIE

Wapno do malowania 96% CaO ? ( gaszone , dołowane) do malowania obiektów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz (bardzo białe, nie żółknie, niszczy grzyby, pleśnie). EKOWAP PILICA - Wapno malarskie, do renowacji zabytków, wapno w bryach i w sadownictwie Wapno cechuje doskonała jakość oparta na wieloletnim doświadczeniu w produkcji, gdzie stosujemy starą sprawdzoną technologię wypału drewnem, lasowania i leżakowania w silosach powyżej 6 miesięcy. Produkt nasz znalazł zastosowanie w nowym budownictwie jako wapno do malowania.

ZASTOSOWANIE:
Wapno dołowane wypalane drewnem o wysokiej skali bieli i zawartości 96% czystego wapna przeznaczone jest do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budowlanych (tynki wapienne, gipsowo-wapienne, cementowo-wapienne oraz betony).

PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA:
Wapno dołowane należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:3 (1 kg wapna : 3L wody). Do czystego wapna dołowanego można dodać pokostu lnianego, co ułatwia malowanie . Na 10 kg wapna dołowanego wystarczą 2-3 łyżki pokostu. Najpierw dodaje się pokost do wapna dołowanego , a po wymieszaniu dodaje się wody. Jeżeli taką farbę wapienną kładzie się na świeży tynk wapienny, to pokost powinien być dopiero w drugiej warstwie farby wapiennej. Powierzchnie należy malować 2 - 3 razy z zachowaniem czasu schnięcia.

EKOWAP PILICA - Wapno malarskie, do renowacji zabytków, wapno w bryach i w sadownictwie WYDAJNOŚĆ WAPNA DOŁOWANEGO:
1 kg wapna rozcieńczonego z 3 litrami wody wystarczy do pomalowania do 5 m2 powierzchni przy 2 - 3 krotnym malowaniu. Można koloryzować pigmentami odpornymi na wapno w różnych kolorach.

Technika malowania wapnem jest najtańszą spośród wszystkich technik malarstwa budowlanego. Ze względu na to, jak również na właściwości powłoki wapienne mają szeroki zakres stosowania: od prostych powłok bielących i dezynfekujących w pomieszczeniach podrzędnych do wymalowań o znaczeniu dekoracyjnym w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Cenną zaletą techniki wapiennej jest jej przydatność malowania świeżych (jeszcze alkalicznych) tynków wewnętrznych i powierzchni betonowych, przy czym ze względów antyseptycznych zaleca się ją szczególnie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza (np. kuchnie, pokoje, łaźnie, zakłady produkcji środków spożywczych, piwnice, budynki inwentarskie) oraz obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarnych (np. w budownictwie służby zdrowia, niektórych działach przemysłu, hodowli). Pomieszczenia wymalowane wapnem naszej produkcji nie są narażone na powstawanie grzybów, pleśni (wręcz je niwelują), oraz nadają pomieszczeniu świeży czysty zapach.

Pakowane:

  • worki foliowe: 3kg , 5kg , 10kg , 15kg
  • wiadro: 4kg , 6kg , 13kg , 25kg


Przechowywać: w temp. od +5° do +25° C


POSIADA ATEST LABOLATORIUM BADAŃ JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHODPOWIADA WYMOGOM PN-63/B-01306 , PN-B-30022 : 1996

Powyższe wskazówki zostały zestawione według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania . Ponieważ rodzaj zastosowania i sposób użycia wapna dołowanego jest poza naszą kontrolą , z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta .

PRODUCENT WAPNA BUDOWLANEGO i MALARSKIEGO ( ciasto wapienne ) WYPALANEGO DREWNEM O ZAWARTOŚCI 96% CaO , FARBY WINYLOWEJ , AKRYLOWEJ EMULSJI GRUNTUJĄCEJ .
Made by tit0 for ekowap.com @ 2018 - 2023