EKOWAP PILICA - Wapno do renowacji zabytków, wapno malarskie, wapno w bryach i w sadownictwie

EKOWAP PILICA

PRODUCENT WAPNA MALARSKIEGO I BUDOWLANEGO DO RENOWACJI ZABYTKÓW FARB FASADOWYCH GRUNTÓW AKRYLOWYCHWAPNO W BRYŁACH

ZASTOSOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA : Wapno w bryłach przeznaczone jest do malowania , dezynfekcji i niwelowania nieznośnych zapachów : EKOWAP PILICA - Wapno malarskie, do renowacji zabytków, wapno w bryach i w sadownictwie

  • Chlewnie , kurniki , wsypy śmieci – niweluje zapach i bakterie ( rozpuścić w wodzie i dokładnie spryskać szczotką )
  • Śmietniska osiedlowe - niweluje zapach i bakterie ( rozpuścić w wodzie i dokładnie spryskać szczotką lub polać całość )
  • Szamba - niweluje zapach i bakterie ( wrzucić bryły w ilości 20kg / 1m3 szamba )
  • Stawy , stawiki rybne - niszczy nadmiar glonów , poprawia natlenienie wody oraz niweluje bakterie wywołujące choroby u ryby (Należy potłucz bryły na mniejsze kawałki i rozsypać po całym zbiorniku wodnym w ilości 70kg / 1ha )


SPECYFIKACJA

PAKOWANE: Worki foliowe - 5kg , 10kg
Przechowywać w temp. 5-25° C

POSIADA ATEST LABORATORIUM BADAŃ JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

ODPOWIADA WYMOGOM PN-63/B-01306 , PN-B-30022 : 1996

PRODUCENT WAPNA BUDOWLANEGO i MALARSKIEGO ( ciasto wapienne ) WYPALANEGO DREWNEM O ZAWARTOŚCI 96% CaO , FARBY WINYLOWEJ , AKRYLOWEJ EMULSJI GRUNTUJĄCEJ .
Made by tit0 for ekowap.com @ 2018 - 2023